Hitelesítés

„24/1986. (VI. 26) MT rendelet a szakfordításról és a tolmácsolásról. 6. /A. §. Cégkivonat hiteles fordítására, valamint cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására szakfordító vagy szakfordító lektor, képesítéssel rendelkezők is jogosultak”

 • Hiteles fordítások Magyarországon való felhasználásra: a Diotima Fordítóiroda szakfordítói a jogszabályokban foglaltakkal összhangban jogosultak hiteles fordítások készítésére
 • Cégkivonatok, cégeljáráshoz szükséges iratok hiteles fordítása:
  • alapító okirat
  • társasági szerződés
  • taggyűlési jegyzőkönyv
  • aláírási címpéldány
  • cégkivonat
  • cégbizonyítvány
  • tulajdoni lap
  • egyéb hivatalos okmányok

Hivatalos fordítás, záradékolás

Kérésre az okmányok, szerződések és egyéb dokumentumok fordítását a célnyelven fordítóirodánk záradékával és pecsétjével látjuk el, ami tanúsítja, hogy az elkészült fordítás tartalmilag és formailag megegyezik az eredeti anyaggal.

  A következő dokumentumok tanúsított fordítását készítjük el:
 • Hiteles fordítások külföldi felhasználásra: magyarról idegen nyelvre történő hivatalos, záradékolt fordításainkat a világon szinte mindenütt elfogadják (iskolai bizonyítványok, születési/házassági anyakönyvi kivonatok, diploma, szakmunkás bizonyítványok stb.)
 • bizonyítványok: érettségi bizonyítvány (gimnáziumi és szakközépiskolai), nyelvvizsga bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány, oklevél, index (leckekönyv), diploma, képesítő bizonyítványok hiteles fordítása
 • erkölcsi bizonyítvány, (születési és házassági) anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány, hiteles fordítása
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (vezetői engedély) hivatalos fordítása
 • szerződés, társasági szerződés, cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány, mérleg, egyszerűsített éves beszámoló, adóigazolás, számla, céges iratok záradékolt fordítása
 • önéletrajz, referencia levél, fordítása

Kérésre irodánk a közjegyzői felülhitelesítést is elintézi.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!